Sunday, September 14, 2014

Crochet amigurumi Koala {mẫu viết - tiếng Việt}ĐẦU/HEAD

O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3: 18x
r4: 24x
r5: 30x
r6: 36x
r7-9: 36x
r10: 30x (bớt 6)
r11: 24x
r12: 18x
r13: 15x (bớt 3)

THÂN/BODY

O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3: 18x
r4: 24x
r5: 24x

r6-8: 24x
r9: 18x (bớt 6)
r10: 15x (bớt 3)

TAY/ARMS

O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3: 18x
r4-6: 18x
r7: 12x (bớt 6)

CHÂN/LEGS

O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3: 18x
r4: 24x
r5-7: 24x
r8: 18x (bớt 6)

TAI/EARS
 
O vòng tròn
r1: 6x
r2: 12x
r3-4: 12x


nhồi bông & gắn các phần vào với nhau +

mũi, miệng với lông mày miềng làm bằng vải nỉ rồi khâu đính lên

đính thêm mắt nữa là xong

trên này là quick pattern,
đợi mình chế thêm con koala con, rùi bổ sung zu đơi lun ^_~ hiu hiuNo comments:

Post a Comment